Cmias.cz
CZ
Košík0 Kč

Informace pro akcionáře

 

  

Oznámení o přeměně akcií na zaknihované a výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení čísla majetkového účtu.

 

CMI Melodia a.s.,

IČO: 252 78 851, se sídlem Kladská 1117/25, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1713

(dále jen „Společnost“),

 

tímto zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Zákon“), následující oznámení, jakož i výzvu akcionářům Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v centrální evidenci cenných papírů:    

1. Valná hromada Společnosti rozhodla dne 3. 9. 2018 o přeměně akcií Společnosti z listinných akcií na akcie zaknihované. Všechny dosavadní akcie emitované Společností, tj. 150 ks (slovy jednostopadesát kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 60 000,-Kč (slovy šedesáttisíc korun českých) se tak mění na akcie zaknihované.  O této skutečnosti byl sepsán Mgr. Danou Jindrovou, notářskou kandidátkou, zástupkyní JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, notářský zápis pod č. NZ 891/2018 a N 756/2018.

 

2. Představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdali dosavadní listinné akcie Společnosti ve lhůtě čtyř (4) měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení, a to v sídle Společnosti na adrese Kladská 1117/25, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, v pracovní dny od 9:00 hod. do 18:00 hod. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti nepředloží, vyzve Společnost akcionáře k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné.

3. Představenstvo Společnosti dále akcionáře Společnosti vyzývá, aby si v souvislosti s přeměnou podoby akcií zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (bank a obchodníků s cennými papíry; seznam účastníků na www.cdcp.cz).

4. Akcionář je při odevzdání dosavadních listinných akcií Společnosti povinen ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 Zákona Společnosti sdělit číslo majetkového účtu zřízeného dle bodu 3. výše, na který mu budou zaevidovány zaknihované akcie Společnosti.

5. Společnosti tímto zveřejňuje své rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované. Rozhodnutí bude zveřejněno v Obchodním věstníku, dále uveřejněno na internetových stránkách Společnosti a zároveň Společnost předá toto rozhodnutí svým akcionářům.

 

V Hradci Králové, dne 30.11.2018

CMI Melodia a.s.

 

___________________________

Ing. Pavel Formánek
předseda představenstva

Doprava zdarma
Doprava zdarma
při nákupu nad 1.500 Kč. Dnes objednáte, dnes expedujeme
Volejte specialistům zdarma
800 173 945
po - pá    8:00 - 16:00
Volejte specialistům zdarma
Možnost vrácení zboží
Možnost vrácení
U nás máte možnost vrátit zboží bez problémů do 30 dnů
Prodloužená záruka
Prodloužená záruka
Na vybrané produkty poskytujeme prodlouženou záruční lhůtu 3 roky
Přehled novinek a akční nabídky zdarma do e-mailu
adresa  
CMI Melodia a.s.
Kladská 1117/25
500 03 Hradec Králové

IČO: 25278851
email   obchod@cmias.cz

mobil  800 173 945
zelená linka zdarma
Naše www
facebook           instagram           youtube           twitter            
 
Možnosti plateb
platby-moznosti
Zlaté Ověřeno zákazníky
HeurekaGarantovaný nákup
Mapa sortimentu
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu. Zásady ochrany osobních údajů.